Zuchtprämierungen

ZUCHTPRAMIERUNG LIPICA STUD FARM 2020

2020 Razstava – rezultati ocenjevanja kobil – STUTEN

2020 Razstava – rezultati ocenjevanja moških žrebet – HENGSTFOHLEN

2020 Razstava – rezultati ocenjevanja ženskih žrebet – STUTEFOHLEN 

2020 Razstava – rezultati PDS – ARBEITS REITEN TEST

2019

Register žrebet 2019

Seznam ocenjenih živali za sprejem v rodovnik 2019

Seznam PDS 2019