Poslanstvo in vizija združenja rejcev lipicanca Slovenije

Organizirana vzreja, razvoj in promocija avtohtone slovenske pasme lipicanec, ki sodi med najstarejše kulturne pasme konj na svetu.

Vizija:

Negovati ugled lipicanca, ki ga v Sloveniji in v svetu uživa in se sklada z njegovimi lastnostmi: graciozno gibanje, inteligentnost, ponos in dostojanstvenost, skromnost, zdržljivost, skratka konj, ustvarjen za paradnega konja in visoko šolo jahanja. Ljudje naj bi prepoznali lipicanca tudi kot konja za preživljanje prostega časa, saj je primeren tako karakterno kot funkcionalno.

 

Cilji:

 • v povezavi s Kobilarno Lipica slovenskega lipicanca vrniti v slovenske in evropske arene
 • povezava rejcev na področju strokovnega dela, dresure in vprege
 • podvojiti število članov združenja in povečati število lipicancev do 2022
 • usposobiti več konj za nastope na dresurnih tekmovanjih in vožnji kočij doma in v tujini
 • dvigniti nivo vzreje lipicancev v okviru Združenja rejcev lipicanca Slovenije
 • ohranjati kulturno dediščino Slovenije z nastopi lipicancev na kulturnih, športnih in protokolarnih prireditvah v državi

 

Plan dela:

 • v sodelovanju s Kobilarno Lipica organizacija prireditve Dan lipicanca
 • sodelovanje na promocijskih predstavitvah
 • organiziranje letnega vzrejnega pregleda
 • strokovno vodenje rejcev
 • organiziranje izobraževanj za člane Združenja s področja vzreje in vzgoje lipicancev
 • sodelovanje na odprtih dnevih Kobilarne Lipica
 • pridobivanje sponzorjev in donatorjev
 • pridobivanje sredstev za realizacijo nalog preko kandidiranja na razpise
 • sodelovanje z drugimi rejskimi organizacijami lipicancev oz. posamezniki
 • promocija ZRLS (ureditev spletne strani, promocijski material ,…)
 • vpis ZRLS na seznam nesnovne kulturne dediščine

Zgodovina pasme

Kobilarna Lipica je najstarejša nepretrgano delujoča kobilarna na svetu, ki jo je ustanovil avstrijski nadvojvoda Karel, deželni knez notranjeavstrijskih dežel leta 1580, z nakupom posestva Lipica. Izbira samega kraja in časa ni bila naključna. Že v antiki je bila na tem področju razvita konjereja, potomci konj iz teh krajev pa so bili tudi v srednjem veku cenjeni kot odlični turnirski konji.

Čas 16. stoletja je tudi eden najburnejših, pa tudi eno najplodovitejših stoletij v evropski politični (vrhunec habsburške moči, širjenje protestantizma in z njim povezane verske vojne, nastanajne kolonialnih imperijev…), umetnostni (razvoj književnosti, pojav baroka – nove umetnostne smeri) in gospodarski (začetki kapitalističnega gospodarstva, uvažanje novih surovin in pridelkov iz novoodkritih dežel – kolonij) zgodovini. Habsburško monarhijo pa je kljub vrhuncu njene moči v tem času ogrožala velika turška nevarnost. Obrambo pred njimi so v veliki meri nosile notranjeavstrijske dežele ( Koroška, Kranjska, Štajerska, Goriška, Istra) in kasneje na skrajnem jugu organizirana Vojna krajina. Prav nič nenavadnega, da sega v ta čas začetek načrtne reje lipicanca. Burne vojaško-politične razmere in potrebe po kvalitetnih vojaških konjih, ki bi se dobro odrezali na bojnem polju so nadvojvodo Karla napeljale k nakupu posesti Lipica.

Za načrtno vzrejo konj je nadvojvoda Karel poleg kraških kobil nakupil tudi kobile in žrebce v Španiji, pa tudi konje iz Padske nižine. Pri križanju so uporabili španske – andaluzijske, italijanske – neapeljske in tudi arabske konje. Poleg njih so od leta 1717 dalje kupovali konje tudi v Nemčiji in na Danskem. Od tedaj se je ohranilo samo šest linij klasičnega lipicanca, in sicer:

 • danski žrebec PLUTO, sivec, rojen 1756,
 • neapolitanski žrebec CONVERSANO SENIOR, vranec, rojen 1767,
 • napolitanski žrebec NEAPOLITANO SENIOR, rojen 1770,
 • kladrubški žrebec MAESTOSO SENIOR, sivec, rojen 1773,
 • kladrubški žrebec FAVORY SENIOR, sivec, rojen 1779,
 • arabski žrebec SIGLAVY, sivec, rojen 1810.

Klasična vzreja je še vedno zastopana s sedemnajstimi klasičnimi rodovi kobil, ki so se izoblikovali v kobilarni Lipica, poimenovanih po pramaterah, in sicer:

SARDINIA – Betalka (začetnica roda je bila kraška kobila Sardinia, rojena leta 1770),

SPADIGLIA – Monteaura (začetnica roda je bila kraška kobila Spadiglia, rojena leta 1770),

ARGENTINA – Slava (začetnica roda je bila kraška kobila Argentina, rojena leta 1750),

AFRICA – Batosta (začetnica roda je bila kobila Africa, rojena leta 1740 v dvorni kobilarni Kladruby –Češka),

ALMERINA – Slavina in Samira (začetnica roda je bila kladrubška kobila Almerina, rojena leta 1769),

PRESCIANA – Bonadea (začetnica roda je bila kladrubška kobila Presciana, rojena leta 1782),

ENGLANDERIA – Allegra (začetnica roda je bila Kladrubška kobila Englanderia, rojena leta 1773),

EUROPA – Trompeta (začetnica roda je bila kladrubška kobila Europa, rojena leta 1774),

STORNELLA – Steaka (začetnica roda je bila kobila Stornella, rojena leta 1784 v dvorni kobilarni Kopčany- Slovaška),

FAMOSA – Strana in Famosa (začetnica roda je bila kopčanska kobila Famosa, rojena leta 1783),

DEFLORATA – Capriola in Canissa (začetnica roda je bila danska kobila Deflorata, rojena leta 1767),

GIDRANA – Gaeta in Gaetana (začetnica roda je bila or.OX kobila Gidrane, rojena leta 1841),

DJEBRIN – Dubovina (začetnica roda je bila kobila Djebrin, rojena v kobilarni Babolna leta 1862),

THEODOROSTA – Wera (začetnica roda je bila arabska kobila Theodorosta, rojena v Bukovini, leta 1886),

MERCURIO – Gratiosa ali Gratia (začetnica roda je bila arabska kobila Mercurio, rojena v kobilarni Radautz, leta 1883),

REBECCA – Thais (novi rod, začetnica roda je bila arabska kobila Rebecca, rojena v bivši kobilarni arabskih konj Speiser).

Vzrejni poudarek je bil vseskozi na jahalnem in lahkem voznem konju. Klasična jahalna umetnost je predvsem zaradi novega načina vojskovanja konec 18. in v 19. stoletju zamrla. Klasično jahanje se je ohranilo le v Španski jahalni šoli na Dunaju. Od vsega začetka pa je bila Lipica edini vir konj za Špansko šolo. Njeno vlogo je po propadu Avstro – Ogrske prevzela kobilarna v Pibru, ki se z rejo lipicancev ukvarja od leta 1920 dalje.

Kobilarna Lipica je bila ustanovljena v nemirnih krajih, vseskozi na prepihu evropske zgodovine. Vojne z Napoleonom so zahtevale tri evakuacije lipiške črede (1796, 1805 in 1809) v Szekesfehervar, Đakovo in Pecsko Po vstopu Italije v vojno l. 1915, se je ponovno začela evakuacija lipiške črede v notranjost takratne Avstrije (Laksenburg, Kladrub). Leta 1919 je kobilarna Lipica padla v italijanske roke, ki je dobila polovico lipiške črede. Kobilarna je v njenih rokah ostala do leta 1943. Po njeni kapitulaciji so se lipiške kobilarne polastili Nemci in celotno čredo odpeljali v Hostinec v Sudetih. Po drugi svetovni vojni so večino lipiške črede dodelili Italijanom, tako da so se v Lipico vrnili le borni ostanki. Tudi časi v novi domovini Jugoslaviji so bili za lipicanca zelo burni. Januarja 1948 je Lipico prevzelo zvezno ministrstvo za kmetijstvo, januarja 1950 pa je prešla v republiško upravo številčno in kakovostno oslabljena (najboljši plemenski material so odpeljali v Kutjevo na Hrvaškem). Kasneje je Lipica prešla v roke postojnskega okraja, od leta 1959 do 1966 pa je bila v rokah izvozno – uvoznega podjetja Jadran Sežana. Zaradi slabih rezultatov poslovanja, je spremenila ime v Konjerejski zavod Lipica, kjer je večji del dohodkov pridobila s turizmom, prodajo konj, pa tudi iz republiškega in državnega proračuna. Maja 1996 je bil sprejet Zakon o Kobilarni Lipica, ki jo je razglasil za kulturni spomenik izjemnega pomena za Slovenijo.