Test delovne sposobnosti za lipicance in haflingerje

Skupni test delovne sposobnosti Združenja rejcev lipicanca Slovenije in Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger je v Center konjeniškega Športa Celje v nedeljo 25. septembra pripeljalo zavidljivo število konj lipicanske in haflinger pasme.

Preizkus delovne sposobnosti mladih konj je pomemben del selekcijskega procesa konj, z njim pa ocenimo konja še s strani uporabe, ne zgolj eksterierja. Delovni test se nekoliko razlikuje glede na rejske programe in uskladitev z mednarodnimi načini preverjanja delovne sposobnosti konj, v grobem pa zajema preverjanje sposobnosti konj v različnih hodih, karakter in temperament, ter voljnost in  zmožnost ter oceno testenega jahača.

Testa delovne sposobnosti sta za lipicance in haflingerje različna. Za lipicance je predpisan test pod sedlom v vseh treh hodih s svojim jahačem in testnim jahačem. Za kobile je mogoče izvajanje delovnega testa tudi v vpregi, kjer pa se ne ocenjuje delo v galopu.

Rejci haflingerjev so test delovne spoosobnosti poenotili z avstrijskim, saj na ta način plemenjaki dobijo možnost plemeniti na obeh straneh meje, za žrebce pa obsega prosto skakanje, delo pod sedlom in v vpregi ter delo s testnim jahačem.

V preizkusu se je predstavilo 7 lipicancev. Od tega v preizkusu pod sedlu žrebec, 2 kobili in 2 kastrata, v vpregi pa še 2 kobili.  Člani ocenjevalne komisije so bili Nataš Gorišek, Primož Tanko, Aleksander Ozmec, ter tuja testna jahačica Anna Seifter in testni voznik Marcus Remer, ki je znan rejec in voznik vpreg iz Avstrije

Žrebec 130 Conversano Famosa XVI (3,5let), rejca Milojka Strajnarja in lastnika Janeza Peternela  je opravljal delovni test pod sedlom za sprejem med licencirane žrebce. Pod jahačem Gregorjem Turkom, ki je bil tudi njegov trener je pokazal odlično pripravljenost in izjemno gibalno sposobnost v vseh hodih.  Delovni test je opravil s končno oceno 9,25  in si s tem pridobil naziv za najboljše opravljen delovni test med lipicanci. V delovnem testu za kobile pod sedlom sta se predstavile 93 Capra XXXIV (4 let) ki je bila ocenjena s skupno oceno 8,35 in kobila 114 Betalka XXVIII (4let) ki je bila ocenjena s končno oceno 7,50, rejec in lastnik obeh je Marjan Kosec. V sedlu ju je predstavila Urška Potokar. Poleg kobil sta se predstavila še kastrata 45 Pluto Allegra VIII (5let) ki je dosegel skupno oceno 8,88  in 87 Maestoso Famosa XVI (4let) ki je dosegel končno oceno 6,45  rejca in lastnika Klemena Turka. Predstavil jih je jahač Gregor Turk.

Pri delovnem testu v kočiji sta se predstavili dve kobili rejca Janeza Peternela, ki ju je predstavil v enovpregi.  Kot prva je nastopila kobila 126 Canissa IV, rojena 2019 in dosegla končno oceno 8,40, druga pa se je predstavila kobila 105 Thais XXII rojena 2018 in dosegla končno oceno 7,55.

Sledil je test delovne sposobnosti za haflingerje. Ocenjevalno komisijo so sestavljali strokovni vodja Nataša Gorišek, Markus Remer, Gašper Sevčnikar ter testna jahačica Anna Seifter ter testni voznik Klemen Turk. Plemenski žrebci so opravljali 30-dnevni delovni test na testni postaji pri Boštjanu Brinjovcu v Mozirju. V letošnjem letu je test za plemenske žrebce, zaradi uskladitve z rejskim programom izvorne rodovniške knjige, katero vodijo na Tirolskem (AT), potekal nekoliko drugače. Najprej so morali žrebci opraviti prosto skakanje čez tri zaporedno postavljene ovire, stopnjujoče do višine 80 cm. Sledil je test pod sedlom, ki je sestavljen iz jahanja s strani vodje treninga pod sedlom in jahanja testnega jahača. Testu pod sedlom je sledil galop v dolžini dobrega kilometra s postavljeno naravno oviro, žal zaradi  slabega vremena v jahalnici. Zadnji del testa je bila vožnja enovprege s strani vodje treninga in testnega voznika. Vsi trije žrebci so test opravili pozitivno. Silas-C z dosežkom 8,29, Next One je dosegel oceno 8,11 in Whisper z  oceno 7,48,

Kobile imajo po trenutno veljavnem rejskem programu možnost opravljanja celotnega testa, torej testa pod sedlom in v vpregi ali pa test opravijo samo posamično, torej samo v vpregi ali samo pod sedlom. Letos je celotni test opravljala kobila Enigma z jahačico Julijo Grilc in voznikom Primožem Kokovico, ki je dosegla oceno 8,39. Test pod sedlom pa sta opravljali dve kobili, Matronea (ocena 7,9 ) in Flamenca (7,3), ki jih je predstavil Anže Strnad. Vse tri kobile so test opravile pozitivno.

Preizkus delovne sposobnosti je ena izmed pomembnejših selekcijskih metod, s katerim lahko ugotavljamo rejski napredek. Ker je reja haflingerja usmerjena v vzrejo vsestransko uporabnega univerzalnega konja, je zelo pomemben pokazatelj njegove uporabne vrednosti. Iz ocen se tako da razbrati kakšna je kvalitete (kakovost gibanja, zamah, jahljivost, …) in uporabnost (karakter, poslušnost, delovoljnost, … ) vsakega posameznega konja. Iz letošnjih rezultatov lahko razberemo, da imamo v populaciji kvalitetne plemenske živali, ki bodo te lastnosti prenašale na svoje potomce in jih še izboljševale.

Izkazalo se je da je sodelovanje dveh rejskih organizacij pri preizkusu delovne sposobnosti dobra poteza in jo velja ohraniti tudi v bodoče, še posebej ker je reja pasemskih konj v Sloveniji sorazmerno majhna, z takšnimi dogodki pa lahko pokažemo kaj daje dodano vrednost plemenitim konjem.

 

Združenje rejcev lipicanca Slovenije in Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger