Vzrejni pregled žrebet, kobil in žrebcev lipicanske pasme 2023

Najlepši dogodek vsakega rejca najstarejše kulturne pasme konj na svetu je rojstvo lipicanca. Čudovita temna žrebeta, ki nosijo v sebi zgodovino stoletij reje in šolanja konj rastejo v graciozne živali, njihov dotik pa nas popelje do neba.

Stoletja dolga zgodovina reje lipicancev, od izbire plemenskih živali, pričakovanja naraščaja, vzreje mladih konj in trening odraslih živali do najvišjih nivojev klasične dresure ter povezanost ljudi s svojimi konji je pripeljala tradicijo reje lipicanca na svetovni seznam nesnovne dediščine pri UNESCU. In ko mislimo nesnovno dediščino, mislimo na prakse, znanja in občutke ki jih je težko opisati, zanje pa potrebuje človek vrsto let življenja s konji in predvsem za konje. Danes ocenjujemo in izbiramo naslednje generacije konj. Registriramo vsa lipicanska žrebeta, jih ocenimo po eksterierju in pričakujemo, da se izjemen potencial, ki ga imajo žrebeta, razvija v ponosne, elegantne konje, ki s svojo plemenitostjo zaznamujejo prostor in čas. In tukaj smo, da najdemo najboljše za bodoče generacije.

Ocena mladih kobil in kandidatov za plemenske žrebcev pa je najodgovornejše delo Združenja, saj z njimi gradimo bodočnost skoraj pol tisočletja stare reje najlepših konj. Ohranjanje klasičnih rodov kobil in linij žrebcev poskušamo nadgraditi z uporabnostjo konj v dresuri in vožnji vpreg, ter tako bistvo uporabnih, sposobnih najzahtevnejšega dela in prijaznih konj prenašati v nove generacije konj.

Letošnji vzrejni pregled in rejska razstava sta potekala 16. 9. 2023 v Centru konjeniškega športa na Lopati pri Celju. Kobile s žrebeti, mlade kobile za sprejem v rodovno knjigo in žrebec za licenciranje so rejci pripeljali iz vse Slovenije. Skupaj se je predstavilo 26 kobil z žrebeti, plemenski žrebec in 12 kobil za sprejem v plemensko čredo.

Ocenjevalna žirija je bila sestavljena široko, saj so sodelovali vsi slovenski sodniki pri LIF, le da so se držali načela, da kdor ima v kategoriji svojega konje, te kategorije ne ocenjuje. Sodelovali so: Klemen Turk, strokovni vodja ZRLS, Janez Rus in Peter Slavič iz Kobilarne Lipica, Nataša Gorišek  iz Veterinarska fakulteta, in Damir Jakšić iz Ergele Lipik. ZRLS pa so zastopali Matjaž Hlebš, Jana Jašović Memon, Nina Peternel, Milojko Strajnar, Primož Tanko in Barbara Turk.

Ocenjevanje se je začelo s ženskimi žrebeti. Rejci so predstavili 10 žrebičk, najbolje ocenjene pa so: Monteaura roj. 30. 5. 2023 po očetu 388 C. Allegra XLVI in materi 585 Monteaura XXI rejca Janeza Peternel s 38 točkami. Naslednja je bila Betalka istega rejca, roj. 5. 4. 2023 po očetu 388 C. Allegra XLVI in materi 211 Betalka XXVII ki je osvojila 37 točk. 3.mesto si delita dve žrebici s 35 točkami in sicer Capriola roj. 11. 4. 2023 po očetu 548 P. Famosa V in materi 518 Capriola XXXVII rejke Angelike Pristov in Gaeta, roj. 10. 6. 2023 po očetu 5599 M. Mefiszto in materi 508 Gaeta XX rejca Aleksandra Ozmeca.

Med 16 moškimi žrebeti so bili najbolje ocenjeni Conversano Barbana , roj. 14. 5. 2023 po materi 576 Barbana VII in očetu 388 C. Allegra XLVI in , Pluto Trompeta , roj. 29. 6. 2023 po materi 556 Trompeta XVIII in očetu 548 P. Famosa V. Oba sta iz reje Janeza Peternela in sta prejela 38 točk. Tretje mesto pa sta si tudi v tej kategoriji delila dva žrebčka: Maestoso Famosa , roj. 26. 5. 2023 po materi 676 Famosa XVI in očetu 426 M. Gratiosa II rejca Milojka Strajnarja in Conversano Thais roj: 19. 4. 2023 po materi 715 Thais IV in očetu 388 C. Allegra XLVI rejca Janeza Peternela, ravno tako z 38 točkami.

Sledilo je še ocenjevanje zunanjosti mladih kobil za sprejem v rodovno knjigo. Skupno so ocenili 12 kobil, najbolje ocenjene so pa so 135 Barbana XVI, rojena 18. 4. 2019 po materi 243 Barbana III in očetu 388 C. Allegra XLVI, rejca in lastnika Janez Peternela. Drugi mesto je dosegla 204 Strana XVIII, rojena 9. 2. 2020 po materi 484 Strana IV in očetu 397 P. Betalka XXIV rejca Andreja Hoste in lastnika Andreja Marca, ki je osvojila 74 točk. Na tretje mesto se je s 73 točkami uvrstila 145 Famosa X, roj. 5. 6. 2019 po materi 353 Famosa IV in očetu 397 P. Betalka XXIV, rejke in lastnice Angelika Pristov.

Rejska komisija je nadaljevala z licenciranjem žrebca pripeljanega na ocenjevanje. Žal 535 Neapolitano Liza XXXVII-1 ni dosegel dovolj točk za potrditev za plemenjaka.

Po končanem uspešno opravljenem ocenjevanju je vse prisotne nagovoril še predsednik Aleksander Ozmec in s sodelovanjem sponzorjev podelil lente in praktične nagrade najboljše ocenjenim konjem. V svojem nagovoru je izpostavil da sponzorji, rejci, prostovoljci in sodniki ne samo da konkretno pomagajo z delom ali materialno podporo, pač pa predstavlja predvsem podporo pri ohranjanju reje lipicancev, pri ohranjanju dela slovenske identitete in žive kulturne dediščine.

Uradni rezultati

September 2023 – ZRLS – PRO