Judges clinic in Generalna skupščina LIF

V začetku oktobra je Kobilarna Lipica je gostila najpomembnejši dogodek leta Lipizzan International
Federation – LIF. Trenutno združuje 9 državnih kobilarn in 17 združenj rejcev lipicanskih konj iz celega
sveta. Med temi sta slovenska predstavnika Kobilarna Lipica in Združenje rejcev lipicanca Slovenije,
poglavitni cilj pa LIF je ohranitev ene najstarejših pasem konj na svetu, lipicanca. LIF krepi
sodelovanje med kobilarnami, rejskimi združenji, univerzami in izmenjavi plemenski živali. Skupno
ime zveza registriranih približno 12.000 lipicancev.
Kobilarna Lipica je kot izvorna kobilarna pasme lipicanec in steber Mednarodne lipicanske zveze
najprimernejše okolje za povezovanje in razvoj stroke ter implementacijo strokovnih programov za
ohranjanje kulturne pasme lipicanec.
Srečanje se je začelo s sodniškim seminarjem in nadaljeval z generalno skupščino. 6.in 7 oktobra je
potekal dvodnevni seminar za ocenjevalce tako na nacionalnem kot internacionalnem nivoju, ki so se
ga udeležili tudi slovenski predstavniki. Za združenje rejcev Slovenije so se seminarja udeležili Barbara
Turk, Primož Tanko, Nina Peternel, Jana Jašović Memon, Nataša Gorišek in Klemen Turk ki je tudi
strokovni vodja združenja. Predstavniki Kobilarne Lipice so bili Petra Škraba, Peter Slavič in strokovni
vodja kobilarne Janez Rus.
Prvo predavanje je bilo namenjeno teoretičnemu predavanju mag. Janeza Rusa o ocenjevanju
morfologije konj. Špela Petročnik, docentka Veterinarske fakultete iz Ljubljane je predavala o
reprodukciji kobil, nadaljevala pa je dr. Viktoria Remer iz Avstrije kjer je predstavila svojo raziskavo o
genetskih karakteristikah očetovskih krvnih linij na podlagi informacij o Y-kromosomskem zaporedju.
Popoldan in petkovo dopoldne pa je je sledil praktični del, kjer so udeleženci ocenjevali plemenske
kobile in žrebce. Za zaključek seminarja so si vsi zbrani ogledali še posest Ravne, kjer Kobilarna Lipica
redi mlade žrebce.
V petek popoldan pa so se že začele priprave za generalno skupščino, in sicer sestanki predstavnikov
združenj rejcev in drugega, kjer so se srečali predstavniki državnih kobilarn. Združenje rejcev
lipicancev sta kot delegata zastopala predsednik ZRLS Aleksander Ozmec in strokovni vodja Klemen
Turk, kot asistenta pa Jana Jašović Memon in Primož Tanko. Kobilarno Lipica pa sta zastopala
direktorica Tatjana Vošinek Pucer in strokovni vodja Janez Rus.
Generalno skupščino pod pokroviteljstvom predsednika vlade Roberta Goloba je odprla državna
sekretarka za kulturo v kabinetu predsednika vlade dr. Kaja Širok, ki je pozdravila udeležence in
izpostavila pomen organizirane reje lipicancev za ohranjanje dediščine in kulturne tradicije. Sledila so
predstavitve poročil o delovanju LIF ter glasovanja o statusu nekaterih članic, ki ne izpolnjujejo
obveznosti v celoti. Sprejet je bil pravilnik o LIF sodnikih, ki ureja pristojnosti in obveznosti za
izobraževanje. Sledile so volitve za vodstvo LIF, kjer sta kandidirala Klemen Turk in dosedanji
predsednik Maximilian Dobretsberger, ki ostaja predsednik še za en mandat. Podpredsednika sta
Janez Rus iz Slovenije in Lisa Kelly Simmons iz ZDA kot zastopnica zasebnih rejcev. Na mestih
sekretarja ostaja predstavnik Hrvaške Nidal Korabi, finančnika pa Christian Manz.
Ob zaključku je sledila predstavitev Janeza Rusa o večnacionalni nominaciji Reje in vzgoje lipicancev
za Unescovo listo nesnovne dediščine človeštva, o kateri naj bi delegati UNESCA odločali na letošnji
skupščini ter skupni ogled kobilarne z natančnim zgodovinskim vodenjem in ogledom najboljših
lipicancev.