Vzrejna razstva lipicancev ZRLS 2021

Za člani Združenja rejcev lipicanca Slovenije je intenzivna jesen. Po več kot uspešnih rezultatih na LIFovem šampionatu se je konec meseca septembra odvila še vzrejna razstava in vzrejni pregled. Ne na tradicionalni lokaciji v Lipici, pač pa v Centru konjeniške športa Celje se je zbralo skoraj trideset žrebet s svojimi mamami, ki so bili v Celju registrirani in ocenjeni. Ocenjevalna komisija je bila široko sestavljena ter je imela tudi člana iz tujine, v sestavi Klemen Turk kot strokovni vodja, Peter Slavič kot predstavnik Kobilarne Lipica, Nataša Gorišek kot predstavnica Veterinarske fakultete, Damir Jakšić kot predstavnik Državne ergele Đakovo in Lipik ter predstavniki rejcev: za žrebeta Matjaž Hebš in Barbara Turk, za kobile in žrebca pa Milojko Strajnar in Primož Tanko. Žrebeta so bila ocenjena ločeno po spolu, najboljše med žrebčki se je odrezal Siglavy Barbana rejca Janeza Peternela po kobili 576 Barbani VII in žrebcu 363 Siglavy Samira XXII, ki je dosegel kar 41 točk. Sledila sta še dva potomca istega žrebca, in sicer S. Famosa VI po 284 Famosi VI in S. Canissa II po 637 Canissi II, ki sta dosegla 35 točk.

Med žrebičkami je bila najbolje ocenjena Famosa po materi 676 Famosi XVI in žrebcu 636 Siglavy Samiri XXII rejca Milojka Strajnarja ki je prejela 39 točk. Sledili sta žrebički Trompeta po istem žrebcu ter materi 556 Trompeti XVIII ter Capriola po 518 Caprioli XXXVII in 548 Plutu Famosi V, obe pa sta dosegli 38 točk. Izrazito velja pohvaliti potomce žrebca 363 Siglavy Samire XXII, ki se odlikujejo po visokih ocenah za pasemski tip ter trup.

Sledilo je še ocenjevanje kobil za sprejem v rodovnik, kjer se je predstavilo kar 14 kobil, kar je najvišje število kobil za sprejem v rodovnik v zadnjih letih. Nesporna zmagovalka je triletna kobila 105 Thais XXIII rejca Andreja Hosta in lastnika Janeza Peternela. Thais izvira iz kobile 715 Thais IV in žrebca 388 Conversano Allegra XLVI, ki je svojo kvaliteto dokazala že na LIFovem šampionatu, na ocenjevanju za sprejem v rodovnik pa je dosegla 79 točk. Drugo mesto je dosegla 30 Valdamora IX rejke Jane Jašović Memon in lastnice Barbare Turk, dosegla pa je 74 točk. Na tretje mesto pa se je uvrstila 46 Thais XX rejca Jožeta Turka in lastnika Matjaža Hlebša z 72 točkami. Skupaj je bilo v plemensko čredo sprejetih 11 kobil, ki so z dobrimi ocenami tudi dober obet za nadaljnjo kvalitetno rejo.

V mescu oktobru pa so bila pregledana in označena še žrebeta večjih rejcev in žrebeta ki niso bila ocenjena v Celju. V Kobilarni Hosta so ocenili 10 žrebet ter v Prešnici pri Jani Jašović Memon, kjer so ravno tako ocenili 10 žrebet.

Strokovni vodja Klemen Turk je ob predstavitvi najboljših žival je povzel bistvene značilnosti ocenjevanja, in sicer da v zadnjih letih število žrebet nekoliko raste, še bolj razveseljiv pa je podatek, da je vsako leto nekoliko več kobil, ki pridejo na oceno za sprejem v rodovnik, te kobila pa so sorazmerno dobre kvalitete. Ob podelitvi lent in rozet za najboljše konje se je predsednik Aleksander Ozmec zahvalil sponzorjem, ki so prispevali praktične nagrade za najboljše konje (Emona, Agrocenter Štern, Clair,) in finančna sredstva za izvedbo ocenjevana in vzrejne razstave (Pišek – Vitli Krpan ter MKGP in Občina Sežana). Celoten dogodek je bil s pomočjo Sibil Slejko v živo prenašan na spletno stran ClipMyHorse.com, ki omogoča vpogled v slovensko rejo tudi ljubiteljem konj ki so bolj oddaljeni, a jih zanimajo lipicanci, posnetki pa so še vedno na ogled.