Začetek prodaje lipicancev Kobilarne Lipica

Spoštovane rejke, rejci in ljubitelji lipicanca,

Kobilarna Lipica je začela prodajo konj. Postopek prodaje in konji naprodaj so objavljeni na spletni povezavi.

https://www.lipicanec.si/sl/

Vabljeni h ogledu!

Vaš izvršilni odbor.